Crelan Hofstade Aalst
Hofstade

053 21 52 27

Aalst

053 78 95 29    

Over Ons

Een kostbare bondgenoot

Partner aan uw zijde

We zijn een kostbare bondgenoot voor de bescherming van uw dierbaren en uw bezittingen. In de zeer concurrentiële markt van de verzekeringen, waarin men vaak zijn weg niet terugvindt, is het heel belangrijk beroep te kunnen doen op een specialist wiens nabijheid en kennis van zaken uw waarborg zijn op een goede verzekering.

Onafhankelijke raadgevers

Wij fungeren als onafhankelijke raadgevers. Door onze onafhankelijkheid staan wij ook steeds aan ùw zijde bij een schadegeval. U bent immers ons meest waardevol bezit. Een schadegeval is voor ons één van de mogelijkheden om onze meerwaarde voor u te bewijzen.Dankzij onze onafhankelijkheid, kunnen we u adviseren zonder argumenten pro de ene of de andere verzekeringsmaatschappij te moeten hanteren. Bovendien bieden we verzekeringen aan van meerdere verzekeringsmaatschappijen. We onderzoeken op de markt welke verzekeringsmaatschappij voor u een gedegen verzekering op maat heeft, rekening houdend met verschillende factoren waaronder de waarborgen, de prijs, de snelheid van de dossierafhandeling en uiteraard de aangepastheid aan de specifieke behoeften van uzelf, uw gezin of uw bedrijf.

Partner aan uw zijde

Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekeringsmaatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekeringssituatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Specialist in ùw verzekeringen

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder grondige kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekeringsoplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !

Ontdek ons professioneel team. Elk teamlid heeft zijn eigen specialiteit waarmee men u van dienst kan zijn.

Verzekeringen Aalst en Hofstade

Onze partnerships zorgen voor een nuchtere kijk op de zaak.

Het onafhankelijk statuut zorgt ervoor dat zakenkantoor De Smet geen vooraf opgelegde verplichtingen heeft tegenover bepaalde verzekeraars.
Hierdoor kunnen wij voor onze klanten steeds de best passende oplossing aanreiken, zonder dat er bijkomende verplichtingen zijn. 
Het is net deze onafhankelijkheid die zakenkantoor De Smet uitermate geschikt maakt om advies op maat van onze klanten te verstrekken.

Onze Partners

Met wie werken wij samen?