Crelan Hofstade Aalst
Hofstade

053 21 52 27

Aalst

053 78 95 29    

KMO's & Zelfstandigen

Arbdeidsongevallenverzekeringen

Verzekeringen voor KMO's

De arbeidsongevallenverzekering is een verzekering bestemd om de slachtoffers van een arbeidsongeval en hun gezin te vergoeden. De vergoeding betreft ongevallen op de werkplaats en op weg naar de werkplaats.

Het is een wettelijk verplichte verzekering te onderschrijven door elke werkgever ten voordeel van al zijn werknemers (arbeiders en bedienden) vanaf hun inwerkingtreding.

De vergoedingsbedragen zijn berekend op basis van hun reële salaris, maar met een maximale wettelijke limiet vastgesteld op EUR 37,545.92 bruto (op 01/01/2011).

Het deel van het salaris dat hoger is dan de wettelijke limiet kan worden gedekt indien de werkgever een uitbreiding van de dekking genoemd "excedent- wet” of “complement-wet” onderschrijft.

 • Mobiliteit verzekering

  Bezittingen

  Mobiliteit | Panden | Monetair | Werktuigen

 • aansprakelijkheidsverzekering

  Aansprakelijkheid

  Arbeidsongevallen | BA uitbating | Aansprakelijkheid | Bestuurdersverzekering

 • Verzekering van inkomen

  Inkomen

  Personeel | Zelfstandige/zaakvoerder | Firma

Onze Partners

Met wie werken wij samen?