• Untitled-1.png

September: wat moet u allemaal weten:

Door admin

September. Tijd om de kinderen weer met hun volle goesting naar school te sturen! Zoals tijdens nagenoeg elke andere maand, verandert er in september ook weer heel wat. Erfenissen & bijhorende belastingen worden hervormd, de emissieregels voor auto’s worden strenger, het huwelijksrecht krijgt een update, de vrederechter treedt nu langer op, halogeenlampen worden jammergenoeg verboden en tot slot worden de regels rond de attesten voor bedrijfsbeheer versoepeld. In deze blog kan u een beknopt overzicht vinden. Een geïnformeerd man/vrouw is er immers 2 waard, zo vinden we.

Beginnen doen we met de emissieregels voor auto’s. Er is in het verleden al veel over gesproken. Onze grootsteden maken nu al gebruik van lage emissiezone’s waardoor sterk vervuilende dieselwagens geweerd worden. Zo wordt het stadsleven weer wat draaglijker en ondervinden de scholen en bewoners minder last van fijn stof of uitlaatgassen.
Voor september echter, worden nieuwe & bestaande auto’s getest volgens een nieuwe methode. De zogeheten Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure test de emissienormen van auto’s in meer realistische omstandigheden. Concreet wil dit zeggen dat de uitstootwaarden van auto’s omhoog gaan, dit kan gevolgen hebben voor oudere voertuigen die nu misschien al op het randje zitten qua uitstootnormen binnen lage emissiezones. Verkopers hebben wel nog 1 jaar de tijd om auto’s te verkopen die getest zijn volgens de oude NEDC methode.

Erfenissen regelen wordt ook makkelijker in september. Voortaan hebben de kinderen van de erflater recht op 50% van de erfenis. De andere 50% kan verdeeld worden volgens de voorkeur van de erflater. De ouders van de erflater zijn voortaan ook geen beschermde wettelijke erfgenamen. Goederen die tijdens het leven worden geschonken, moeten na het overlijden niet meer in natura worden ingebracht. Enkel de waarde van die goederen wordt in rekening gebracht.

De erfbelasting wordt ook hervormd. De grootste schijf van 65% verdwijnt voor erfenissen in de zijlijn en krijgt de langstlevende partner een groter deel. Die partner kan ook genieten van een vrijgestelde schijf van €50.000 naast de vrijstelling voor belasting van woning. Jongeren onder de 21 jaar, genieten vanaf nu van een vrijgestelde schijf van €75.000.

Het huwelijksvermogensrecht krijgt ook een welverdiende update. De soms pijnlijke of oneerlijke situaties die nu ondervonden worden tijdens een echtscheiding. Partners kunnen nu beter beschermd worden door het zogeheten “verrekenbeding”. Bij ontbinding van het huwelijk zal da neenverrekning gebeuren bij de aanwinsten van beide echtgenoten om zo beter te begrijpen welk aandeel welke echtgenoot heeft aan het gemeenschappelijk vermogen.

De vrederechter krijgt wat meer werk vanaf nu. Daar waar hij vroeger bevoegd was om te oordelen over bedragen tot €2500, loopt dat bedrag nu op tot geschillen van €5000.

Voor jonge ondernemers is er goed nieuws! Ze hebben nu immers niet langer een attest bedrijfsbeheer nodig om een eigen zaak te starten. Talentvolle ondernemers die moeilijkheden hebben met hun studies, kunnen nu dus zonder dit attest aan de slag om hun dromen waar te maken. Of dit een positief gevolg zal hebben voor de hoeveelheid kwaliteitsvolle ondernemingen die opereren met voldoende verstand van zaken, is een ander paar mouwen. Er is echter wel voldoende begeleiding beschikbaar voor starters, dus hier kan ook steeds op teruggevallen worden.

Tot slot hebben we nog slecht nieuws voor de liefhebbers van hallogeenlampen. Europa verbood immers de verkoop van deze lampen. De reden is best eenvoudig: oude hallogeenlampen geven immers meer warmte dan licht, ze zijn dus niet echt efficiënt te noemen. We zullen dus op termijn allemaal langzaam maar zeker overschakelen naar efficiëntere -maar voorlopig duurdere- LED lampen.

 

Wil je automatisch updates of andere nieuwsberichten in je inbox krijgen? Schrijf je dan gerust in op onze maandelijkse nieuwsbrief! Zo ben je steeds op de hoogte van de laatste gebeurtenissen.

Voor andere vragen kan u ons steeds bellen voor een deugddoend gesprek.