• Nalatenschap.png

Hoe vermijdt u extra kosten bij schenkingen?

Door admin

In het Belgische fiscale stelsel dient u goed op te letten wanneer u onnodige kosten wil vermijden.
Ook erfenissen of schenkingen ontsnappen hier jammer genoeg niet aan.
Onderstaande blog geeft meer info over enkele misconcepties die bestaan wanneer het op erfenissen of schenkingen aankomt.

Ongeacht welke opvattingen u had, het is steeds aangeraden om een goede successieplanning op te stellen. Zo zorgt u ervoor dat uw harde werk niet verloren gaat aan Vadertje Staat.

Een schenking heeft voorrang op een erfenis

Klopt niet! Het Belgische erfrecht voorziet een clausule, de zogeheten wettelijke reserve. Die reserve stipuleert dat ouders slechts over de helft van hun vermogen vrij beschikken. Concreet wil dit zeggen dat de helft van het vermogen steevast gereserveerd is voor de kinderen.

 

Schenkingen hoeven geen voorwaarden te hebben

Klopt niet! Schenkingen zijn zelfs aanpasbaar op termijn. Wanneer u beslist om een schenking te doen, denk dan goed na onder welke voorwaarde deze kan/mag doorgaan. Onderhoudsclausules in schenkingen zijn intussen gemeengoed. Wanneer de begiftigde zich niet houdt aan deze voorwaarden, kan u de schenking zelf intrekken, de geschonken goederen terugvorderen of zelfs verplichtingen laten wijzigen door de rechtbank. Als schenker houdt u dus alle kaarten in de hand.

Een andere voorwaarde is de zogeheten conventionele teruggaveclausule. Deze clausule houdt in dat de schenking teruggegeven wordt aan de schenker wanneer de ontvanger vroegtijdig overlijdt. In dit geval hoeven er zelfs geen successierechten betaald worden.  

 

Een schenking brengt altijd kosten met zich mee

Klopt niet! Gelukkig maar. Manuele schenkingen of zogeheten handgiften hoeven niet via een notaris te verlopen, bijgevolg niet geregistreerd worden en brengen dus ook geen kosten met zich mee.

Indien u binnen de 3 jaar overlijdt echter, moet de begiftigde echter wel successierechten te betalen. Om dit te vermijden, dient u de schenking te registreren maar dan betaalt u wel registratierechten.

Een manuele schenking kan dus enkel kosteloos verlopen wanneer u niet binnen de 3 jaar overlijdt.

 

Handgiften dienen echter wel aan 4 voorwaarden te voldoen:

1)      De schenker moet zijn intentie tot schenken duidelijk maken

2)      De overdracht heeft wel degelijk plaatsgevonden

3)      De schenker moet in leven zijn tijdens de schenking

4)      De ontvanger van de schenking moet deze voor het overlijden van de schenker aanvaarden.

 

Een schenking aan kleinkinderen is mogelijk, ook al tast die de wettelijke reserve aan

Klopt! U kan rechtstreeks aan kleinkinderen schenken wanneer de ouders van uw kleinkind daar akkoord mee gaan. Ook wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt. Dit soort schenking heet de generatiesprong. Wanneer u overlijdt maakt de ouder van uw kleinkind ook geen aanspraak meer op die wettelijke reserve.
Logischerwijs kan u de wettelijke reserve van uw kind niet aantasten door niet meer te schenken aan uw kleinkind dan het vrije beschikbare deel.

 

Ik kan schenken aan mijn kinderen via bankoverschrijving

Klopt!  Tenzij u binnen de 3 jaar overlijdt, hoeft de begunstigde geen successierechten te betalen. Daarnaast hoeft u als schenker ook geen schenkbelasting te betalen.

Indien u toch binnen de 3 jaar overlijdt (en de begunstigde wel successierechten zou moeten betalen), kan u dit vermijden door de schenking te registreren. In dit geval betaalt u als schenker wel schenkbelasting maar bij uw overlijden zal de begunstigde geen successierechten betalen.

 

Zoals u leest, zijn er heel wat potentiële valkuilen wanneer u plant om te schenken. Zorg er dus zeker voor dat u voldoende geïnformeerd bent vooraleer u de schenking doorvoert. Er zijn immers voldoende manieren om de kosten maximaal te vermijden, maar het is zeer eenvoudig om deze toch te moeten betalen wanneer u de schenking niet correct of te laat uitvoert.