• blog-pic.jpg

Aangepaste regelgeving bij snelheidsovertredingen

Door admin

Wat hoeft u te weten over de aangepaste regelgeving bij snelheidsovertredingen?

U heeft het vast al in het nieuws gehoord. Minister van Mobiliteit Ben Weyts schakelt in het kader van een veiliger wegennet een versnelling hoger voor snelheidsovertredingen. Waar er vroeger nog onduidelijkheid was rond wie er in feite met de auto reed wanneer er een snelheidsovertreding begaan werd, wil de minister hier nu duidelijkheid scheppen.

Wanneer vroeger de nummerplaathouder van de auto in overtreding aangaf niet zelf achter het stuur te zitten, leidde dit tot een nodeloos complexe procedure bij het gerecht en de politie om uiteindelijk de ware identiteit van de bestuurder te weten te komen. Het was immers niet verplicht om de bestuurder die de fout beging aan te geven. “Onmiskenbare bestuurder”, weet u wel. Dit leidde tot een zekere straffeloosheid van sommige bestuurders, door die ingewikkelde en tijdrovende procedures.

Minister Weyts wil dit probleem van de baan helpen met behulp van de Verzamelwet Verkeersveiligheid. Concreet wil dit zeggen dat vanaf 6 maart 2018, het verplicht wordt voor bestuurders om de identiteit van de bestuurder in overtreding aan te geven. Vanaf heden moeten bestuurders dus onmiskenbaar bewijs aanleveren wanneer een andere bestuurder met hun auto een snelheidsovertreding begin. Uiteraard vervalt deze verplichting wanneer er sprake is van diefstal, overmacht of fraude.

Dit wil dus zeggen dat nummerplaathouders beter 2 keer nadenken vooraleer ze hun voertuig uitlenen aan een andere bestuurder. Bestuurders die met een andere auto op de baan zijn, dragen nu ook een grotere veratnwoordelijkheid aangezien het relatieve gevoel van straffeloosheid vermeden kan worden!

Wie zijn verantwoordelijk niet opneemt, riskeert ook zware straffen. Deze gaan van celstraffen van 15 dagen tot 2 jaar en geldboetes van €50 tot liefst €4000. Bij zware of herhaaldelijke overtredingen kan de rechter ook rijbewijzen intrekken, met een minimumperiode van 8 dagen tot maximaal 5 jaar. Bij ernstige overtredingen kan het rijbewijs ook levenslang ingetrokken worden.

Deze regelgeving werkt ook retroactief. Overtredingen gepleegd sinds 15 februari 2018 zullen hier onder vallen.

Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat het gerecht en de politie niet langer tijd verspillen met het identificeren van bestuurders. Ze zorgt er ook voor dat er geen enkele twijfel meer bestaat over wie er nu precies de snelheidsovertreding beging. In groter plaatje rond de verkeersveiligheid, kan dit zeker een stap in de goede richting zijn. Overtreeders kunnen niet langer hun verantwoordelijkheid ontlopen en personen die hun auto uitlenen zullen ook twee keer nadenken of de persoon aan wie ze hun auto uitlenen geen al te zware voet heeft. Wie zich steeds aan de voorgeschreven maximumsnelheid houdt, heeft uiteraard niets te vrezen.

Met het steeds dalende aantal verkeersdoden in België, is deze duidelijke regeling een nieuwe methode om de Belgische wegen veiliger te maken. Samen met het sensibiliseringsbeleid, nieuw ingevoerde trajectcontroles en aangekondigde flitsmarathons, wordt het steeds moeilijker om ongestraft weg te komen wanneer je een zware voet hebt.